Πιστοπ. ISO 9001:2008

Πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 9001:2008

Η Εταιρία μας είναι πιστοποιημένη από το 2005 από τον έγκριτο διεθνή οργανισμό Lloyd's Register Quality Assurance για συμμόρφωση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008, με πεδίο εφαρμογής:

Εμπορία και Διανομή Τροφίμων Ψύξης - Κατάψυξης και Ξηράς Αποθήκευσης. Σχεδιασμός και Διάθεση Κροκετών και Σαλατών.

Τι σημαίνει αυτό;

Η εφαρμογή του προτύπου αυτού καθώς και η πιστή εφαρμογή των κανόνων που το διέπουν, εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα παράγονται βάση συγκεκριμένων αυστηρών προδιαγραφών κάθε φορά που παράγονται και οι διαδικασίες που ακολουθούνται μετά την παραγωγή του διασφαλίζουν ότι κάθε φορά τα προϊόντα θα είναι σε τέλεια κατάσταση από την αρχή τους μέχρι και τη στιγμή που θα φτάσουν στο πιάτο.