Πιστοποίηση HACCP

Πιστοποίηση κατά το πρότυπο HACCP

Η Εταιρία είναι πιστοποιημένη από το 2005 από τον έγκριτο διεθνή οργανισμό Lloyd's Register Quality Assurance για συμμόρφωση σύμφωνα με το πρότυπο Codex Allimentarius (HACCP), στα παρακάτω πεδία εφαρμογής:

Διαχείριση Συστήματος HACCP για την Εμπορία και Διανομή Τροφίμων Ψύξης - Κατάψυξης και Ξηράς Αποθήκευσης. Σχεδιασμός και Διάθεση Κροκετών και Σαλατών.

Τι σημαίνει αυτό;

Η εφαρμογή του προτύπου αυτού καθώς και η πιστή εφαρμογή των κανόνων που το διέπουν, εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα παράγονται σε χώρους που είναι κατάλληλοι για την ασφαλή παρασκευή τροφίμων και ότι ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες παραγωγής και καθαρισμού των εργαστηριών ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης των προϊόντων, μέχρι αυτά να φτάσουν το τραπέζι σας.