Αξιολόγηση Εξ. Συνεργάτη (Παροχής Υπηρεσιών) 2019

Η εταιρία διαθέτει Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρησης (ISO); (copy)

Οι Υπηρεσίες που προσφέρει ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μας; (copy) *

Ο χρόνος ανταπόκρισης από τη στιγμή της κλήσης είναι ικανοποιητικός; (copy)

Οι τιμές των υπηρεσιών είναι ανταγωνιστικές; (copy)

Οι όροι πληρωμής είναι ικανοποιητικοί; (copy)

Η συμπεριφορά του Προσωπικού είναι: (copy) *

Υπάρχει εναλλακτικός προμηθευτής για τις υπηρεσίες της εταιρίας σε περίπτωση διακοπής; (copy)