Επικαιροποίηση περιοχών κάλυψης

Αυτή η έρευνα έχει σκοπό την επικαιροποίηση του αρχείου μας με πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές κάλυψης και τον τρόπο προσέγγισης των εν δυνάμει πελατών σας με σκοπό αφενός την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αφετέρου το συντονισμό της κοινής μας προσπάθειας για βελτίωση των πωλήσεων.


Χρόνος που απαιτείται: 2-3 λεπτά

Start Survey